انتصابات شرکت طنین پردازان آریان

انتصاب مدیریت  پروژه :

پس از جلسه علنی در تاریخ 1394/6/1 با رای اکثریت اعضای هیئت مدیره جناب آقای محمد محمدلو به سمت مدیریت پروژه به مدت یک سال معین گردید.

انتصاب معاونت اجرائی :

در تاریخ 1394/5/1 جناب آقای رضا خان بیگی با توجه به سوابق درخشان اجرائی در پروژه های متعهد با رای اکثریت اعضای هیئت مدیره به سمت مدیریت اجرائی پروژه ها منصوب گردید.

انتصاب مدیریت بازرگانی :

در تاریخ 1394/4/1با توجه به حجم کار سرکار خانم فصاحت  به سمت مدیریت بازرگانی منصوب گردید.

انتصاب مدیریت فنی پروژه :

در تاریخ 1394/4/1 جناب آقای حمید قاسمی جهت رفع مشکل مشتریان اعلام آمادگی کردند و کلیه مسئولیت های نصب و راه اندازی به صورت پیمان کاری به ایشان واگذار شد و به سمت مدیرت فنی پروژه منصوب گردید.

 

در صورتی که شما هم به هر کدام از خدمات ما نیاز دارید، هم اکنون می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 

تماس با ما